بستن
FA EN AR RU FR CHI

آئین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه گیلان

آئین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه گیلان


 

آئین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه گیلان

آئین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه گیلان مصوب هیأت امنای دانشگاه گیلان ابلاغ شد.

آدرس کوتاه :