بستن
FA EN AR RU FR CHI

آخرین مهلت پذیرش فاکتورهای درمانی بیمه تجارت نو در سال 99

آخرین مهلت پذیرش فاکتورهای درمانی بیمه تجارت نو در سال 99


 

آخرین مهلت پذیرش فاکتورهای درمانی بیمه تجارت نو در سال 99

به اطلاع بیمه گذاران محترم دانشگاه می رساند، پیرو اعلام بیمه تجارت نو مبنی بر محدودیت های مرتبط با صدور حواله مالی در انتهای سال بیمه ای و نیز ایجاد امکان جمع بندی و تسویه نهایی صورتحساب های تحویلی خسارت درمان تکمیلی، آخرین مهلت پذیرش فاکتورهای درمانی تا تاریخ 1399/12/20 می باشد و پرداخت اسنادی که از تاریخ 1399/12/16 لغایت 1399/12/20 به بیمه تحویل داده می شود، در اولین روز کاری سال آتی خواهد بود.

آدرس کوتاه :