بستن
FA EN AR RU FR CHI

ادارات تابعه مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

ادارات تابعه مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


  •  اداره تعمیر، نگهداری ساختمان ها وتاسیسات

  •  اداره نظارت برطرح های عمرانی

آدرس کوتاه :