بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارائه تسهیلات خطوط اینترنت پر سرعت ویژه اعضای هیأت علمی

ارائه تسهیلات خطوط اینترنت پر سرعت ویژه اعضای هیأت علمی


ارائه تسهیلات خطوط اینترنت پر سرعت ویژه اعضای هیأت علمی

طی تفاهم نامه به عمل آمده مرکز کامپیوتر دانشگاه با شرکت خدمات اینترنت اندیشه سبز خزر ، و به منظور دسترسی اعضای هیأت علمی به اینترنت پر سرعت ، اشتراک خطوط ADSL با 50% تخفیف نسبت به تعرفه شرکتی ارائه خواهد شد .
آدرس کوتاه :