بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارائه تسهیلات در بانک اقتصاد مهر

ارائه تسهیلات در بانک اقتصاد مهر


ارائه تسهیلات در بانک اقتصاد مهر

پیرو تصمیم جلسه مشترک مورخ 1395/02/01و تفاهم نامه مورخ 1395/03/10فی ما بین دانشگاه با بانک مهر اقتصاد استان بدین وسیله به اطلاع می رساند، متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند از طریق اتوماسیون اداری نسبت به درخواست وام خود اقدام نمایند .

1-سقف وام برای اعضای هیأت علمی حداقل 100/000/000میلیون ریال و حداکثر 1/500/000/000میلیون ریال 2-سقف وام برای اعضای غیر هیأت علمی حداقل 100/000/000 میلیون ریال حداکثر 500/000/000 میلیون ریال 3-افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با مبلغ 1/000/000ریال و با نرخ 10% می باشد که سپرده مذکور تا پایان مدت قرارداد به عنوان تضمین قسمتی از تسهیلات، نزد بانک باقی می ماند . 4- گیرندگان تسهیلات می بایست یک روز قبل از واریز تسهیلات معادل 4 قسط جهت تسهیلات با اقساط 36 و 48 ماهه و معادل 5 قسط جهت تسهیلات با اقساط 60 ماهه به حساب سپرده سرمایه گذاری واریز نمایند که این مبلغ 3 روز بعد از پرداخت تسهیلات به صورت سیستمی به عنوان قسط اول از حساب آنها برداشت شده  و براساس تعداد اقساط انتخابی (60،48،36 ) ماهه به عنوان 4 یا 5 قسط اول از کل اقساط آنان کسر می گردد و قسط بعدی ( قسط دوم ) بلافاصله پس از یکماه شروع می گردد . 5- تکمیل  فرم های مربوط به تسهیلات بانکی از سوی وام گیرندگان ( در بانک ) . 6-معرفی دو ضامن کارمند و سپردن یک فقره چک از سوی وام گیرنده . 7-پرداخت تسهیلات موضوع قرارداد به متقاضیانی که دارای بدهی سررسید شده و معوق در بانک مهر اقتصاد و یا سایر بانکها  وموسسات بوده و یا فاقد احراز اعتبار سنجی باشند ، امکان پذیر نمی باشد. 8- پرداخت تسهیلات از سوی بانک در قالب طرح صمیم مهر با نرخ 20% سالانه می باشد . 9- سایر مدارک مورد نیاز پس از معرفی متقاضی به بانک از سوی بانک مربوط به ذینفعان اعلام می گردد .

آدرس کوتاه :