بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقاء رتبه

ارتقاء رتبه


 

ارتقاء رتبه

در جلسه هیأت اجرایی مورخ 98/02/31، با ارتقاء رتبه دو نفر از اعضای محترم غیر هیأت علمی دانشگاه، موافقت به عمل آمد.

اسامی همکاران محترم ارتقاء یافته عبارت‌است از:

1.آقای حسین‌علی زمانی ارتقاء به رتبه 2(دانشکده منابع طبیعی)

2. آقای جواد بهدانی ارتقاء به رتبه 3(مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری)

آدرس کوتاه :