بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقاء رتبه

ارتقاء رتبه


 

ارتقاء رتبه

 

در جلسه هیأت اجرایی مورخ 98/04/25، با ارتقاء رتبه سرکار خانم صدیقه مرادی، همکار محترم معاونت پژوهش و فناوری، به رتبه دو موافقت به عمل آمد.

آدرس کوتاه :