بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقاء رتبه

ارتقاء رتبه


 

ارتقاء رتبه

در جلسات هیئت اجرایی مورخ 1400/04/02، 1400/06/03، 1400/06/17، 1400/08/26، 1400/08/31، 1400/09/10با ارتقاء رتبه تعدادی از همکاران محترم دانشگاهی به شرح جدول ذیل موافقت گردید. ضمن عرض تبریک به  همکاران گرامی، برایشان آرزوی موفقیت داریم.

 

ردیف نام و نام خانوادگی واحد رتبه
1 سرکار خانم منیژه وفا دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  رتبه 1
2 جناب آقای امیر کهن روز معاونت اداری، مالی و مدیرت منابع رتبه2
3 جناب آقای محمدرضا مسچیان معاونت دانشجویی رتبه 2
4 سرکار خانم پروانه تقی دوست دانشکده علوم کشاورزی رتبه2
5 جناب آقای بهمن تقوی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی رتبه 2
6 سرکار خانم فائقه سلیقه دار دانشکده علوم کشاورزی رتبه2
7 جناب آقای علی نوربخش دانشکده علوم ریاضی رتبه2
8 جناب آقای سید نور موسویان دانشکده فنی رتبه2
9 سرکار خانم زینب حجتی مرکز اسناد و کتابخانه دانشگاه رتبه2
10 سرکارخانم فاطمه رستگار معاونت دانشجویی رتبه2
11 جناب آقای رمضانعلی هاتف وحید دانشکده علوم پایه رتبه1
12 جناب آقای امیر سیما دانشکده منابع طبیعی رتیه1
13 سرکار خانم معصومه کاشفی دانشکده علوم پایه رتبه2
14 سرکارخانم سیده سعیده حسینی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع رتبه2
15 سرکارخانم اعظم کاملی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان رتیه2
16 سرکارخانم شهربانو خدایاری معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع رتیه2
17 سرکارخانم پریسا رسولی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی رتبه2
18 جناب آقای مجتبی سلیمی معاونت دانشجویی رتبه2
19 سرکارخانم فاطمه اسدی کما معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع رتبه2
20 سرکار خانم فاطمه ابراهیمی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع رتیه2

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :