بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقا رتبه

ارتقا رتبه


 

ارتقا رتبه

در جلسه هیأت اجرایی مورخ 99/07/16، با ارتقاء رتبه سرکار خانم سیده مهین دلیرصفت همکار محترم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرکار خانم بهشته نقدی همکار محترم دانشکده علوم پایه، به رتبه یک موافقت به عمل آمد. ضمن عرض تبریک به  همکاران گرامی، برایشان آرزوی موفقیت داریم.

آدرس کوتاه :