بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقا رتبه

ارتقا رتبه


 

ارتقا رتبه

در جلسه هیأت اجرایی مورخ 99/12/13، با ارتقاء رتبه  همکاران  محترم : 

جناب آقای مسعود صباغی  از معاونت پژوهش و فناوری(رتبه 2)

سرکار خانم زهرا نعمتی از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی (رتبه 2)

جناب آقای سید کامیار کیائی از مدیریت حراست دانشگاه  (رتبه 2)

موافقت به عمل آمد. ضمن عرض تبریک، برایشان آرزوی موفقیت داریم.

آدرس کوتاه :