بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاههای طرف قرارداد با بیمه ایران تا اطلاع ثانوی

آزمایشگاههای طرف قرارداد با بیمه ایران تا اطلاع ثانوی


آزمایشگاههای طرف قرارداد با بیمه ایران تا اطلاع ثانوی

به اطلاع همکاران محترم دانشگاه  می رساند به دلیل مشکلات به وجود آمده در قرارداد با آزمایشگاهها و مراکز طرف قرارداد بیمه ها ، همکارانی که تمایل دارند بدون پرداخت هزینه به آزمایشگاهای طرف قرارداد مراجعه نمایند می توانند به آزمایشگاه های مشخص شده زیر مراجعه نموده و  در غیر این صورت با پرداخت هزینه و ارسال فاکتور به دفتر بازارچه هزینه را دریافت نمایند.

1-آزمایشگاه های تمامی بیمارستانها

2- آزمایشگاه آتیه : گلسار میدان صابرین بلوار نماز انتهای پل هوایی مجتمع پزشکان آتیه طبقه دوم        تلفن : 66- 65- 22135064

3- آزمایشگاه کیمیا : دخیابان نواب کوچه سوسن ساختمان 21

4- آزمایشگاه ملت : روبروی بلوار شهید انصاری   شهید احمد زاده روبروی بوستان ملت  آزمایشگاه ملت

آدرس کوتاه :