بستن
FA EN AR RU FR CHI

استانداردهاي نور در محیط کار

استانداردهاي نور در محیط کار


استانداردهاي نور در محیط کار

استفاده بهينه از نور در محيط كار ضروري است. حفاظت و بهداشت روح از جمله مسائلي است كه با نور محيط در ارتباط نزديك بوده و متخصصين نور در محيط هاي كاري بر اين باورند كه بايد بر اساس استانداردهاي به روز شده محيط هاي كاري را در فضايي بنا كرد كه از نورهاي مناسب در آن استفاده شود تا كارمندان بتوانند راحت تر در آن كار كنند.

    استاندارد 5053 DIN
    بخش نخست از استاندارد 5053 مربوط به بررسي شرايط كلي و الزامات مصنوعي مي شود. در بخش دوم آن نورهاي مصنوعي و ورودي هاي آن بررسي شده كه مربوط به محيط هاي كاري خاص است. بخش هفتم از اين استاندارد به نورهايي اختصاص دارد كه از صفحه هاي نمايش متصاعد مي شود. اين نورها قسمت مهمي از فشارهاي عصبي و سلامت فردي را كه در مقابل آن قرار دارد، در خود جاي مي دهند. نمودارهايي وجود دارد كه نشان مي دهد نور در مناطقي مانند كلاس هاي درس، بيمارستان ها و هتل ها بايد چگونه قرار گرفته باشد كه اين مسئله در مورد تحريريه روزنامه ها و محيط هايي كه كار اداري در آن انجام مي شود نيز مورد توجه است. مجموعه اي از مقررات براي محيط هاي كاري وجود دارد كه با توجه به آنها مي توان اميدوار بود اين محيط ها كه زمان زيادي را در آنها مي گذرانيم مي توانند ما را كم تر فرسوده كنند. 
    

آدرس کوتاه :