بستن
FA EN AR RU FR CHI

استفاده از استخر مجموعه ورزشی اریکه

استفاده از استخر مجموعه ورزشی اریکه


استفاده از استخر مجموعه ورزشی اریکه

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی می رساند پیرو توافقات بعمل آمده شرکت تعاونی مصرف دانشگاه با مدیریت مجموعه ورزشی اریکه واقع در چهار راه حشمت رشت ( اول کوی بیانی)، همکاران محترم می توانند جهت استفاده از استخر آن مجموعه و اخذ بلیط به قیمت تعاونی ( قیمت هر بلیط 15 هزارتومان) به صورت کسر از حقوق، در ساعت اداری به شرکت تعاونی مصرف دانشگاه مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :