بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطاعیه بیمه شخص ثالث و بدنه بیمه سامان

اطاعیه بیمه شخص ثالث و بدنه بیمه سامان


 

اطاعیه بیمه شخص ثالث و بدنه بیمه سامان

به اطلاع کارکنان محترم دانشگاه می رساند

پیرو تفاهم نامه دانشگاه گیلان با شرکت بیمه سامان، همکاران محترم دانشگاه می توانند جهت بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرویی که مالکیت آن به نام خود یا اقوام درجه یک آنها ( همسر، فرزندان، پدر و مادر) می‌باشد، تقاضای خود را از طریق اتوماسیون به اداره رفاه و امور بازنشستگی ارسال نمایند تا نسبت به صدور معرفینامه و ارسال آن به کارتابل ایشان اقدام گردد.


 شرایط بیمه نامه ها:
1 - بیمه نامه شخص ثالث با اقساط 10 ماهه (کسر از حقوق) بدون پیش پرداخت.
2 - بیمه نامه بدنه با اقساط 12 ماهه (کسر از حقوق) بدون پیش پرداخت.

 

آدرس کوتاه :