بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه افزایش وام اعضای محترم هیئت علمی

اطلاعیه افزایش وام اعضای محترم هیئت علمی


 

اطلاعیه افزایش وام اعضای محترم هیئت علمی

به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی می رساند،

بنا بر موافقت شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به مبلغ 600 میلیون تومان  و ودیعه مسکن به مبلغ 240 میلیون تومان با نرخ سود مصوب قبلی افزایش یافت.

دانلود متن نامه

آدرس کوتاه :