بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه بانک تجارت در خصوص باقیمانده 5 درصد تسهیلات مرابحه

اطلاعیه بانک تجارت در خصوص باقیمانده 5 درصد تسهیلات مرابحه


اطلاعیه بانک تجارت در خصوص باقیمانده 5 درصد تسهیلات مرابحه

بدین وسیله به اطلاع کلیه کارکنان محترم دانشگاه می رساند حسب پیگیری بعمل آمده با بانک تجارت ( موضوع باقیماندن  5 درصد از تسهیلات مرابحه ) براساس اعلام نظر بانک مذکور مقرر گردید از معرفی شدگان جهت اخذ تسهیلات ( جعاله - خرید کالا - خودرو ) 5 درصد سپرده ودیعه دریافت نگردد. لازم به توضیح  است همکارانی که قبلاً از تسهیلات مذکور با 5 درصد باقیمانده استفاده نموده اند از سوی بانک عودت داده می شود.

آدرس کوتاه :