بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه بیمه تکمیلی سال 1401-1400

اطلاعیه بیمه تکمیلی سال 1401-1400


 

اطلاعیه بیمه تکمیلی سال 1401-1400

به اطلاع کارکنان محترم دانشگاه می رساند؛

با مراجعه به سامانه بیمه و رفاه (قسمت مشاهده اطلاعات بیمه ای افراد)، مجدداً مشخصات افراد تحت پوشش خود را مورد باز بینی قرارداده و چنانچه مغایرتی وجود دارد، پس از تکمیلِ فرمِ مربوطه، درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 1400/07/12 تنها از طریق اتوماسیون به کارتابل رییس اداره رفاه و امور بازنشستگی ارسال فرمایید.
(چنانچه اطلاعات بیمه ای همکاری پس از باز بینی کامل باشد نیاز به ارسال مجدد اطلاعات  نیست.)
توضیحات :
1- فرزندان اناث (دختر) تا زمان ازدواج یا اشتغال بدون شرایط سنی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و درصورت ازدواج و یا اشتغال، بیمه شدگان می بایست بطور مکتوب به اداره رفاه اطلاع دهند تا با توجه به قرارداد نسبت به بیمه تکمیلی آنان تعیین تکلیف گردد. در غیر این صورت هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره رفاه و بازنشستگی نخواهد بود.
( توجه ) :
- در صورتیکه فرزندی در بازه زمانی قرارداد بیمه تکمیلی (1399/08/01 تا 1400/07/30) ازدواج کرده باشد، چنانچه بیمه شدگان تمایل به حذفِ بیمه تکمیلیِ فرزند خود را دارند، لازم است حداکثر تا تاریخ 1400/07/30 به اداره رفاه و امور بازنشستگی اعلام نمایند. بدیهی است درصورت عدم اعلام به موقع، مسئولیتی در خصوص کسر حق بیمه ی آنها،‌ متوجه اداره رفاه نمی باشد. شایان ذکر است درصورتیکه بیمه شدگان تمایل به ادامه پوششِ‌ بیمه تکمیلیِ فرزند متاهل خود را دارند، مقتضی است اسم و مشخصات ایشان را در لیست بیمه تکمیلی ویژه 2 درج نموده و به اداره رفاه ارسال فرمایند.
3- همکارانی که قبلاً تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی بوده اند چنانچه تمایل به ادامه پوشش بیمه ای ندارند الزاماً تا تاریخ 1400/07/12 تقاضای انصراف خود را کتباً به رییس اداره رفاه و امور بازنشستگی ارسال فرمایند.
4- چنانچه بیمه گذاران محترم هنگام ورود به سامانه بیمه تکمیلی با بروز خطا مواجه شدند، در صورت اتصال به اینترنت، اتصال را قطع نمایند.
5- کد کاربری و رمز عبور در سامانه بیمه و رفاه، کد ملی بیمه شده اصلی می باشد.

6- در خصوص بیمه تکمیلی ویژه 2 (فرزندان متاهل، عروس، داماد، پدر و مادر همسر، خواهر و برادر بیمه شده اصلی، نوه، فرزندان ذکور مجرد بالای 26 سال) لازم است مشخصات افراد را در فرم اضافه بیمه تکمیلی ویژه 2، درج نموده و به رییس اداره رفاه و امور بازنشستگی ارجاع فرمایید.
7- چنانچه همکاران محترم متقاضی حذف اطلاعات بیمه ای افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی ویژه 2 می باشند، لازم است  مشخصات را در فرم حذف بیمه تکمیلی ویژه 2 درج نموده و از طریق کارتابل ارسال فرمایند.
8- پرداخت کل سرانه حق بیمه تکمیلی ویژه 2، توسط بیمه شده اصلی به صورت کسر از حقوق انجام می پذیرد.
9- ذی نفعان الزاماً باید دفترچه پایه داشته باشند.
10- درخواست حذف و اضافه حتما می بایست دارای امضا متقاضی باشد.
11- شایان ذکر است بعد از تاریخ 1400/07/12، پذیرش هرگونه درخواستی مقدور نمی باشد.
تذکر: خواهشمنداست همکاران محترم از ارسال هرگونه درخواست از طریق فایل الصاقی، ارجاع، اسکن، نامه مرتبط و یادداشت در این اطلاعیه خودداری فرمایند. شایان ذکر است فقط درخواست هایی که از طریق ایجاد نامه جدید، با امضا و به همراه الصاق فایل مربوطه ارسال می گردد قابل پذیرش می باشد.

دانلود فرم حذف و اضافه

آدرس کوتاه :