بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه بیمه تکمیلی(مربوط به بیمه تکمیلی ویژه2)

اطلاعیه بیمه تکمیلی(مربوط به بیمه تکمیلی ویژه2)


 

اطلاعیه بیمه تکمیلی(مربوط به بیمه تکمیلی ویژه2)

کارکنان  محترم دانشگاه گیلان می توانند ضمن ارسال فایل الصاقی (فرم حذف و اضافه بیمه درمان تکمیلی ویژه 2) در خصوص تحت پوشش قراردادن (فرزندان ذکور غیر تحت تکفل بالای 26 سال، فرزندان متاهل، عروس و داماد و پدر همسر و مادر همسر) مربوط به قرارداد جدید (1400-1399) اقدام نمایند. چنانچه اعضای محترم هیات علمی و غیرهیات علمی تمایل به تحت پوشش قراردادن و یا حذف اعضای مورد اشاره را دارند، شایسته است پس از تکمیل فرم مربوطه حداکثر تا تاریخ 1399/07/23، مراتب را از طریق اتوماسیون به اداره رفاه و امور بازنشستگی (کارتابل آقای رجب پور) ارسال فرمایند.
توجه :
1- چنانچه اطلاعات بیمه ی تکمیلی ویژه 2 پس از بازبینی از سامانه بیمه و رفاه کامل باشد، نیاز به ارسال مجدد اطلاعات نیست.
2- چنانچه همکاران محترم متقاضی حذف اطلاعات بیمه ای افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی ویژه 2 می باشند، می بایست  مشخصات را در فرم حذف درج نموده و از طریق کارتابل ارسال فرمایند.
شایان ذکر است:
1- پرداخت کل سرانه حق بیمه توسط بیمه شده اصلی به صورت کسر از حقوق انجام می پذیرد.
2- بیمه شده اصلی در صورت ثبت نام تا پایان قرارداد مجاز به حذف یا اضافه نمی باشد.
3- ذی نفعان الزاماً باید دفترچه پایه داشته باشند.
4- مهلت مذکور غیرقابل تمدید است.
5- درخواست حذف و اضافه حتما می بایست دارای امضا متقاضی باشد.

دانلود فرم اضافه

دانلود فرم حذف

آدرس کوتاه :