بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه بیمه خودرو: بیمه ایران- بیمه آسیا

اطلاعیه بیمه خودرو: بیمه ایران- بیمه آسیا


اطلاعیه بیمه خودرو: بیمه ایران- بیمه آسیا

بدین وسیله به اطلاع کلیه کارکنان دانشگاه می رساند پیرو قرارداد منعقده با بیمه ایران درخصوص بیمه وسایط نقلیه ( سواری شخصی ، موتور سیکلت ، وانت ها حداکثر 3 تن ) متعلق به کارکنان بیمه گذار و افراد تحت تکفل ( خود ، همسر ، فرزندان ، پدر و مادر ) حداکثر 3 دستگاه خودرو برای هر نفر از کارکنان که سند خودرو بنام افراد باشد با پرداخت  10%درصد از حق بیمه هر بیمه نامه ، مابقی طی 9 قسط مساوی ماهیانه به صورت کسر از حقوق به نمایندگی بیمه ایران واقع در بازارچه دانشگاه خانم صفرزاده مراجعه نمایند و همچنین قرارداد منعقده با بیمه آسیا درخصوص وسایط نقلیه برای خودرو سواری شخصی ( خود، همسر ، فرزندان ) بدون پیش پرداخت با اقساط 10 ماهه به صورت کسر از حقوق به نمایندگی بیمه آسیا ( خانم محجوب ) مراجعه نمایند.

فرایند درخواست :

- درخواست از طریق اتوماسیون اداری برای رئیس کارگزینی یا اداره بیمه و رفاه

- دریافت نامه از طریق اتوماسیون مراجعه به نمایندگی بیمه ایران واقع در بازارچه دانشگاه

آدرس کوتاه :