بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه بیمه درمان تکمیلی سال 96-95 دانشگاه

اطلاعیه بیمه درمان تکمیلی سال 96-95 دانشگاه


اطلاعیه بیمه درمان تکمیلی سال 96-95 دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشگاه در سال 96-95 قبل از  انعقاد قرارداد با بیمه ایران استان با بهره گیری از نکته نظرات همکاران،  باز بینی و آسیب شناسی از عملکرد بیمه  در سال 95-94 بعمل آورد بدلیل عملکرد قابل قبول، منجر به انعقاد قرارداد  در سال 96-95 با بیمه ایران استان گردید. وجه تمایز قرارداد مذکور با سال قبل در موضوع فصل سوم ماده 8 ( حدود تعهدات سالیانه) از سوی بیمه گر است ؛ که تلاش گردید ضمن حفظ و برخورداری از همه آیتم های تعهدات قبلی در سقف تعهدات جدید ( ردیف های 3/8 و 8/8 و10/8 و13/8 و همچنین در مجموعه تعهدات الحاقیه ) افزایش قابل توجهی صورت پذیرد.

انتظار می رود همکاران محترم با مطالعه دقیق مفاد قرارداد و مجموعه الحاقیه، ضمن برخورداری از مزایای آن از کم و کیف قرارداد نیز مطلع گردند.

                                                                                    اداره بیمه و رفاه دانشگاه 

قراردا بیمه درمان تکمیلی بیمه ایران سال 96-95

آدرس کوتاه :