بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه توزیع شکر

اطلاعیه توزیع شکر


اطلاعیه توزیع شکر

 به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی می رساند، شرکت تعاونی مصرف دانشگاه اقدام به توزیع شکر در بین همکاران محترم دانشگاهی (برای هرنفر 2/5 کیلو به قیمت کیلویی 40000 ریال) نموده است. همکاران محترم می توانند از تاریخ 1398/02/23 جهت خرید به شرکت تعاونی مصرف واقع در بازارچه دانشگاه مراجعه نمایند.
آدرس کوتاه :