بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه درخصوص زمان تحویل مدارک پزشکی به دفتر نماینگی بیمه ایران

اطلاعیه درخصوص زمان تحویل مدارک پزشکی به دفتر نماینگی بیمه ایران


اطلاعیه درخصوص زمان تحویل مدارک پزشکی به دفتر نماینگی بیمه ایران

حسب هماهنگی بعمل آمده با نماینده بیمه ایران در خصوص پذیرش هزینه های درمانی، مقرر گردید کارکنان محترم ، هر هفته روزهای شنبه الی دوشنبه می توانند جهت تحویل مدارک پزشکی خود به دفتر نمایندگی بیمه ایران واقع در بازارچه دانشگاه مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :