بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه صندوق قرض الحسنه دانشگاه

اطلاعیه صندوق قرض الحسنه دانشگاه


اطلاعیه صندوق قرض الحسنه دانشگاه

به جهت رفاه حال شما سروران گرامی، هیات اجراییه ی صندوق قرض الحسنه ی دانشگاه، در جلسه ی مورخ 94/8/29 مصوبات زیر تصویب و به اطلاع شما می رساند: 1. تاریخ ارایه مدارک مربوط به سند ازدواج خود یا فرزندان یا افراد تحت تکفل از 4 ماه به 8 ماه تغییر یافته است. ( اجرا از 1/ 10/ 94) 2. تاریخ ارایه ی مدارک بیمارستانی خود یا افراد تحت تکفل از 2 ماه به 6 ماه تغییر یافته است.( به شرط آنکه مقدار هزینه، تقریباً معادل وام درخواستی باشد.)( 94/10/1 ) 3. هیات اجراییه، به جهت کمک به درخواست کنندگان وام، میزان کارمزد دریافتی وام های عادی را که ( %2 ) و وام های اضطراری که( %1 ) بوده را تقلیل داده و کلاً مبلغ کار مزد وام پرداختی را 05% ( معادل نیم درصد) اعلام داشته است. که مبلغ فوق، فقط برای هزینه های جاری صندوق بوده و تاریخ اجرای این مصوبه از فروردین 1395 می باشد. 4. کارمزد دریافتی تا پایان سال 1394 پس از محاسبه، به نسبت سرمایه اعضا، به حساب آنان واریز خواهد شد.

آدرس کوتاه :