بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعلام ساعت کار اداری دانشگاه از تاریخ 10 خرداد

اعلام ساعت کار اداری دانشگاه از تاریخ 10 خرداد


 

اعلام ساعت کار اداری دانشگاه از تاریخ 10 خرداد

در اجرای تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، از روز شنبه مورخ 99/03/10 وضعیت حضور روزانه کارکنان دانشگاه طبق روال عادی به صورت همه روزه و ساعت کاری از 7:30 لغایت 14:30 می باشد.

 

آدرس کوتاه :