بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی

انتصاب رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی


 

انتصاب رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی

بنا به تصمیم اتخاذ شده در جلسه هیئت اجرایی مورخ 99/10/24، جناب آقای عقیل رجبی، به سمت رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی منصوب شد. ضمن عرض تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.

 

آدرس کوتاه :