بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب

انتصاب


 

انتصاب

بنا به تصمیم اتخاذ شده در هیئت اجرایی، مورخ 99/12/13، با انتصاب سرکار خانم پریسا رسولی به سمت کارشناس مسئول اداره نگهداری سوابق تحصیلی و سرکار خانم طاهره خالق داد به سمت کارشناس مسئول خدمات آموزشی موافقت به عمل آمد.  ضمن عرض تبریک به همکاران گرامی، برایشان آرزوی موفقیت داریم.


 

آدرس کوتاه :