بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب

انتصاب


 

انتصاب

بنا به تصمیم اتخاذ شده در جلسه هیئت اجرایی مورخ 1400/06/31، جناب آقای آرش امیریان، به سمت رئیس اداره نگهداری سوابق تحصیلی منصوب شد. ضمن عرض تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.

آدرس کوتاه :