بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهداف

اهداف


  • توسعه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی
  • اصلاح و بهبود ساختار تشکیلات تفصیلی دانشگاه
  • تدوین نظام جامع بهره‌وری و تحول اداری
  • توسعه نظام آموزش و توانمندسازی کارکنان
  • طراحی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعاتی
  • بهبود نظام مالی و بودجه‌ریزی دانشگاه
  • تسریع و تسهیل در پاسخگویی متعهدانه، منطقی و با برنامه به نیازها و درخواست‌های سایر حوزه‌ها
  • تخصیص با برنامه و به‌موقع منابع مالی به سایر حوزه‌ها

 

 

آدرس کوتاه :