بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین جلسه ستاد آمار سال 97

اولین جلسه ستاد آمار سال 97


اولین جلسه ستاد آمار سال 97

اولین جلسه ستاد آمار در سال 97 با موضوع تصمیم گیری در خصوص سامانه آماری دانشگاه در دفتر معاون محترم اداری مالی و مدیریت منابع برگزار گردید. در این جلسه معاون محترم اداری مالی و مدیریت منابع بر ضرورت وجود سامانه جامع آمار و اطلاعات برای تجمیع داده های اطلاعاتی موجود در حوزه های مختلف دانشگاه تاکید کردند. همچنین امکان اتصال این سامانه به سایر سامانه های موجود در دانشگاه (ETL) ، امنیت اطلاعات ، سرعت پردازش داده ها ، انعطاف پذیری نرم افزار(توانایی بروز رسانی آیتم های آماری جدید )، پشتیبانی به موقع و ... از نکات طرح شده در این جلسه می باشد.

آدرس کوتاه :