بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین نشست تخصصی کمیته اجرایی سامانه تدارکات الکترونیک دولت در دانشگاه گیلان برگزار شد

اولین نشست تخصصی کمیته اجرایی سامانه تدارکات الکترونیک دولت در دانشگاه گیلان برگزار شد


اولین نشست تخصصی کمیته اجرایی سامانه تدارکات الکترونیک دولت در دانشگاه گیلان برگزار شد

در اجرای بخشنامه های صادره و حسب تاکیدات نهادهای نظارتی و جهت شفاف سازی معاملات دانشگاه و با توجه به اتمام فرایند ثبت نام دانشگاه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ورود اطلاعات کاربران اولین نشست تخصصی کمیته اجرایی سامانه تدارکات الکترونیک دولت در  دانشگاه گیلان با حضور اعضای کمیسیون معاملات دانشگاه و همکاران عضو سامانه و مسئول سامانه تدارکات الکترونیک دولت در استان گیلان در تاریخ 97/04/11 در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.

دکتر قلی زاده معاون اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان در این نشست ضمن اظهار خرسندی از اتمام فرایند ثبت نام دانشگاه در سامانه مذکور ، شفاف سازی هرچه بیشتر معاملات را علاوه بر منافع کلان ملی در راستای حمایت از کارکنانی دانست که به نحوی در انجام معاملات دخیل هستند و ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه دانشگاه آیین نامه خاص مالی و معاملاتی دارد سامانه مذکور با توجه به نیازهای دانشگاه بومی سازی گردد.

آدرس کوتاه :