بستن
FA EN AR RU FR CHI

اگر من مدیر امور اداری بودم...

اگر من مدیر امور اداری بودم...


اگر من مدیر امور اداری بودم...

با توجه به برگزاری مراسم روز کارمند و طرح سوالی از سوی مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه مبنی بر " اگر من مدیر امور اداری بودم..." به اطلاع می رساند کلیه کارمندان گرانقدر دانشگاه تا پایان مهر ماه 1397 می توانند نظرهای خود را به سامانه پیامکی 300073592 پیامک نمایند. شایان ذکر است به سه پیشنهاد هدایای ارزشمندی که زمان آن متعاقبا اعلام می شود اهدا می شود.
آدرس کوتاه :