بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازبینی اطلاعات بیمه ای (افراد تحت تکفل پوشش بیمه درمان تکمیلی)

بازبینی اطلاعات بیمه ای (افراد تحت تکفل پوشش بیمه درمان تکمیلی)


 

بازبینی اطلاعات بیمه ای (افراد تحت تکفل پوشش بیمه درمان تکمیلی)

 نظر به این که کلیه اطلاعات ارسالی همکاران جهت حذف و اضافه افراد تحت تکفل پوشش بیمه درمان تکمیلی، مربوط به قرارداد جدید (1400-99) در سامانه بیمه و رفاه دانشگاه ورود داده شده است، شایسته است اعضای محترم هیات علمی و غیرهیات علمی با مراجعه به سامانه بیمه و رفاه، (قسمت مشاهده اطلاعات بیمه ای افراد) مجددا افراد تحت پوشش خود را مورد باز بینی قرارداده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا نقص، موارد را از طریق اتوماسیون اداری (erp)، حداکثر تا تاریخ 1399/08/26 به اداره رفاه و امور بازنشستگی (کارتابل آقای رجب پور) ارسال فرمایند. بدیهی است بعد از مهلت تعیین شده هیچگونه درخواستی از سوی بیمه قابل پذیرش و بررسی نمی باشد.

لینک مشاهده اطلاعات بیمه ای افراد

آدرس کوتاه :