بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازبینی اطلاعات بیمه درمان تکمیلی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه

بازبینی اطلاعات بیمه درمان تکمیلی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه


 

بازبینی اطلاعات بیمه درمان تکمیلی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه

 

 

 

نظر به این که کلیه اطلاعات ارسالی همکاران جهت حذف و اضافه افراد تحت تکفل پوشش( بیمه درمان تکمیلی) مربوط به قرارداد جدید (99-98) در سامانه بیمه و رفاه دانشگاه ورود داده شده است، شایسته است اعضای محترم هیأت علمی و غیرهیأت علمی با مراجعه به سامانه بیمه و رفاه(قسمت مشاهده اطلاعات بیمه ای افراد)، مجددا افراد تحت پوشش خود را مورد باز بینی قرارداده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا نقص، لازم است موارد را از طریق اتوماسیون (erp) به اداره رفاه و امور بازنشستگی (کارتابل آقای رجب پور) حداکثر تا تاریخ 1398/08/20 ارسال گردد. بدیهی است بعد از مهلت تعیین شده هیچگونه درخواستی قابل پذیرش و بررسی نمی باشد.

آدرس کوتاه :