بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازبینی اطلاعات سامانه بیمه و رفاه

بازبینی اطلاعات سامانه بیمه و رفاه


 

بازبینی اطلاعات سامانه بیمه و رفاه

قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه گیلان

نظر به این که کلیه اطلاعات ارسالی همکاران جهت حذف و اضافه افراد تحت تکفل پوشش بیمه درمان تکمیلی، مربوط به قرارداد جدید (1401-1400) در سامانه بیمه و رفاه دانشگاه ورود داده شده است، شایسته است اعضای محترم هیات علمی و کارمندان محترم با مراجعه به سامانه بیمه و رفاه، (قسمت مشاهده اطلاعات بیمه ای افراد) مجددا افراد تحت پوشش خود را مورد باز بینی قرارداده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا نقص، موارد را از طریق اتوماسیون اداری، حداکثر تا تاریخ 1400/08/26 به اداره رفاه و امور بازنشستگی ارسال فرمایند. شایان ذکر است بعد از تاریخ اعلام شده هیچگونه درخواستی قابل پذیرش و ثبت نمی باشد.

آدرس کوتاه :