بستن
FA EN AR RU FR CHI

بانک تجارت

بانک تجارت


 

 

 

شرایط جدید دریافت تسهیلات بانک تجارت(1400/4/1)

ردیف نوع تسهیلات سقف تسهیلات حداکثر مدت بازپرداخت(ماه)  نوع استخدام تعداد ضامن
1 مرابحه نیازهای ضروری 500/000/000 ریال 48 اعضای محترم هیات علمی و کارمندان یکنفر
2 مرابحه خرید تجهیزات پژوهشی 500/000/000 ریال 48 اعضای محترم هیات علمی یکنفر

 

* معرفینامه همکاران به ترتیب تاریخ درخواست به بانک ارسال می گردد.

*همچنین همکاران محترم می توانند از طریق تماس و یا مراجعه حضوری به بانک و اطلاع از میانگین حساب جاری کارت و یا حساب کوتاه مدت خود در طرح پویای بانک تجارت تا چهار برابر میانگین و تا سقف 2/000/000/000 ریال تسهیلات دریافت نمایند.

******************************************************************************************************

شرایط اخذ تسهیلات براساس قرارداد  مورخ 94/11/22( دانشگاه با بانک تجارت) منحصرا" برای وام های ذیل:

ویژه اعضای غیر هیات علمی:

 • خودرو ۲۵۰ میلیون ریال: مدت باز پرداخت ۶۰ ماهه نرخ سود ۱۸ درصد  اقساط ماهیانه ۶٫۳۴۸٫۳۶۰ ریال
 • تعمیر مسکن ۳۰۰ میلیون ریال( با سند منزل مسکونی):مدت باز پرداخت ۶۰ ماهه نرخ سود ۱۸ درصد  اقساط ماهیانه ۷٫۶۱۸٫۰۳۲ ریال
 • خرید کالا ۱۵۰ میلیون ریال: مدت باز پرداخت ۳۶ ماهه نرخ سود ۱۸ درصد اقساط ماهیانه۵٫۴۲۲٫۸۶۳ ریال

****************************************************************

اعطای وام برای پرسنل شرکتی:

 • تعمیر مسکن۱۰۰ میلیون ریال ( با سند منزل مسکونی) : مدت باز پرداخت ۳۶ ماهه نرخ سود ۱۸ درصد  اقساط ماهیانه ۳۶۲۰۰۰۰ ریال با معرفی یک ضامن ( با نامه کسر از اقساط برای ضامن از دانشگاه).
 • خرید کالا ۵۰ میلیون ریال : مدت باز پرداخت ۳۶ ماهه نرخ سود ۱۸ درصد اقساط ماهیانه ۳۶۲۰۰۰۰ ریال با معرفی یک ضامن ( با نامه کسر از اقساط برای ضامن از دانشگاه).

***************************************************************

اعطای وام ویژه اعضای هیات علمی:

 • خودرو ۲۵۰ میلیون ریال: مدت باز پرداخت ۶۰ ماهه نرخ سود ۱۸ درصد  اقساط ماهیانه ۶٫۳۴۸٫۳۶۰  ریال
 • تعمیر مسکن ۷۰۰ میلیون ریال( با سند منزل مسکونی): مدت باز پرداخت ۶۰ ماهه نرخ سود ۱۸ درصد  اقساط ماهیانه ۱۷٫۷۷۵٫۴۰۸ریال
 • خرید کالا ۱۵۰ میلیون ریال: مدت باز پرداخت ۳۶ ماهه نرخ سود ۱۸ درصد  اقساط ماهیانه ۵٫۴۲۲٫۸۶۳  ریال
 • دریافت تسهیلات در قالب خرید وسایل و تجهیزات پژوهشی: تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با اقساط ۶۰ ماهه نرخ سود ۱۸ درصد اقساط ماهیانه ۱۲٫۶۹۶٫۷۲۰ ریال
 • دریافت تسهیلات در قالب خرید محل کار ( اجاره به شرط تملیک): تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با اقساط ۶۰ ماهه نرخ سود ۱۸ درصد اقساط ماهیانه ۲۰٫۳۲۰٫۲۹۵ ریال

******************************************************************

 • شرایط و فرایند دریافت تسهیلات توسط متقاضیان:

الف- درخواست متقاضیان دریافت تسهیلات از طریق اتوماسیون اداری با ذکر نوع وام و مبلغ به اداره کارگزینی .

 • اعضای هیات علمی که متقاضی استفاده از تسهیلات در قالب خرید وسایل و تجهیزات پژوهشی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال و در قالب خرید محل کار( اجاره به شرط تملیک) تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال می باشند .
 • در مورد تسهیلات با باز پرداخت بیشتر از ۳۶ ماه مبلغ پیش پرداخت به صورت زیر: ابتدا مبلغ مورد نظر واریز سپس ظرف حداکثر ۴۸ ساعت مجددا به حساب شخص عودت می گردد.
 • تسهیلات ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مبلغ پیش پرداخت ۱۹۴۰۰۰۰۰۰ ریال
 • تسهیلات ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مبلغ پیش پرداخت ۸۴۰۰۰۰۰۰ ریال
 • تسهیلات ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال مبلغ پیش پرداخت ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال
 • تسهیلات ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مبلغ پیش پرداخت ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال

 

 

 

                                                                                               اداره رفاه و امور بازنشستگی

**************************************************************************************************************************************

سایر تسهیلات

نحوه استفاده از تسهیلات طرح افرا بانک تجارت (شعبه دانشگاه)

شرایط بهره‌مندی از طرح سپرده تسهیلاتی "فرصت" بانک تجارت شعبه دانشگاه گیلان

 

آدرس کوتاه :