بستن
FA EN AR RU FR CHI

بانک سینا

بانک سینا


 بانک سینا(1400/03/26)**جدید**
شرایط اعطای وام:

1- سقف تسهیلات  1/000/000/000 ریال
2- نرخ سود 18 درصد
3- بازپرداخت حداکثر 36 ماهه
4- تا 300/000/000 ریال یک ضامن و بالاتر از آن دو ضامن
5- 10 % مبلغ تسهیلات  تا پایان اقساط مسدود می گردد.

-6 مهلت ارسال درخواست به اداره رفاه کارکنان دانشگاه  حداکثر تا 1400/04/12 می باشد.
**همچنین شرایط استفاده از وام با کارمزد 4 % با عنوان طرح پردیس در اطلاعیه بانک سینا آمده است.
شماره تماس بانک سینا:  33341034

**دانلود اطلاعیه بانک سینا

آدرس کوتاه :