بستن
FA EN AR RU FR CHI

بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران


بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران هر ماه به تعداد 5 نفر از اعضای محترم هیأت علمی و 5 نفر از اعضای محترم غیر هیأت علمی با حضور مدیران محترم امور عمومی دانشکده ها ، مسئول حراست و شورای کارکنان در محل اداره رفاه از طریق قرعه کشی انجام میگیرد.   مدارک لازم جهت دریافت وام  قرض الحسنه بانک مهر ایران مدارک وام گیرنده : 1- پوشه وگیره بایگانی 2- کپی شناسنامه ( همه صفحات ) و کارت ملی  ( 2 سری) مدارک ضامن : 1-اصل و کپی شناسنامه ( همه صفحات ) و کارت ملی ( 2 سری) 2- گواهی تعهد اقساط شماره تماس بانک قرض الحسنه مهر ایران ( شعبه شریعتی) :4-33262573 توجه: 1- وام گیرندگان در صورت نداشتن حساب در شعبه شریعتی (شهرداری) می بایست مبلغ500/000  ریال سپرده پس انداز قرض الحسنه جهت واریز مبلغ وام افتتاح نمایند .( به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی آنها الزامی می باشد.) 2- در خصوص ضمانت وام هر فرد تنها می تواند حداکثر برای یک نفر ضمانت نماید وضمانت افراد به صورت زنجیره ای انجام می گیرد. 3- تعداد اقساط وام 36 قسط می باشد ، که مبلغ اقسط به قرار زیر می باشد. قسط اول :    4/000/000 ریال      قسط سیزدهم : 2/660/000 ریال     قسط بیست و پنجم :  1/333/600 ریال به عنوان کارمزد کسر می گردد مبلغ بقیه اقساط :3/030/000ریال می باشد.                                                                                                           اداره رفاه وامور بازنشستگی
آدرس کوتاه :