بستن
FA EN AR RU FR CHI

بخشنامه کاهش ساعت کار بانوان داراي شرايط خاص

بخشنامه کاهش ساعت کار بانوان داراي شرايط خاص


بخشنامه کاهش ساعت کار بانوان داراي شرايط خاص

   باسلام و احترام؛ در اجرای مصوبه دستور بیست و هفتم ششمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان مبنی بر کاهش ساعت کار هفتگی بانوان به 36 ساعت ، بدین وسیله به استحضار می رساند بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که دارای فرزند زیر 6 سال تمام و یا سرپرست خانوار می باشند می توانند پس از هماهنگی با مسئول مربوطه به مدت روزانه 48 دقیقه در اول وقت اداری و یا پایان وقت اداری از کسر ساعت کار بهره مند گردند. بدیهی است این امر می بایست طی مکاتبه ای از سوی مسئول واحد مربوطه به مدیریت امور اداری و پشتیبانی اطلاع داده شود تا نسبت به تنظیم ساعت حضور و غیاب اقدام گردد. لازم به ذکر است همکاران مشمول ملزم به استفاده از کسر ساعت خود می باشند و در صورت عدم استفاده برای مدت مذکور اضافه کار پرداخت نخواهد شد. * بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعات کار (مرخصی ساعتی شیردهی) استفاده می نمایند همزمان از این قانون نمی توانند استفاده نمایند.

آدرس کوتاه :