بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه حضور کارکنان و ساعت کاری دانشگاه

برنامه حضور کارکنان و ساعت کاری دانشگاه


 

برنامه حضور کارکنان و ساعت کاری دانشگاه

مطابق مصوبه ستاد استانی مبازره با کرونا، حضورکارکنان  گرامی دانشگاه در وضعیت نارنجی، زرد و آبی طبق روال عادی الزامی بوده و اعمال دورکاری و شیفت بندی فقط در وضعیت قرمز امکان پذیر است. همچنین براساس مصوبه مورخ 1400/07/26 هیات رییسه محترم دانشگاه،  پایان ساعت اداری دانشگاه 14.30 اعلام می گردد.

آدرس کوتاه :