بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه های ایام ا... دهه فجر 1400 در دانشگاه گیلان

برنامه های ایام ا... دهه فجر 1400 در دانشگاه گیلان


 

برنامه های ایام ا... دهه فجر 1400 در دانشگاه گیلان

ضمن تبریک ایام ا... دهه مبارک فجر، روابط عمومی دانشگاه گیلان با مشارکت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاونت فرهنگی و اجتماعی مطابق سالهای گذشته، برنامه های مختلفی را در این ایام برگزار می نماید.

 

برنامه های دانشگاه در ایام الله دهه فجر

 

- تقدیر از فرزندان موفق همکاران دانشگاهی - نحوه ارائه مدارک و شرایط کلیک کنید (زمان دریافت کارنامه ها: 21 دی تا 4 بهمن 1400)

 

آدرس کوتاه :