بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری آزمون مجازی دوره آموزشی حسابداری و کنترل های داخلی موجودی کالا و دارایی های ثابت و سیستم نوین نرم افزار مربوطه

برگزاری آزمون مجازی دوره آموزشی حسابداری و کنترل های داخلی موجودی کالا و دارایی های ثابت و سیستم نوین نرم افزار مربوطه


 

برگزاری آزمون مجازی دوره آموزشی حسابداری و کنترل های داخلی موجودی کالا و دارایی های ثابت و سیستم نوین نرم افزار مربوطه

آزمون مجازی دوره آموزشی حسابداری و کنترل های داخلی موجودی کالا و دارایی های ثابت و سیستم نوین نرم افزار مربوطه(2)، در روز یکشنبه، مورخ 98/03/19، ساعت 9 الی 10:30، برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :