بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری ترم تابستان 1394 (دروس قابل ارائه، تقویم آموزشی و شهریه ترم تابستان)

برگزاری ترم تابستان 1394 (دروس قابل ارائه، تقویم آموزشی و شهریه ترم تابستان)


برگزاری ترم تابستان 1394 (دروس قابل ارائه، تقویم آموزشی و شهریه ترم تابستان)

به اطلاع دانشجويان محترم می رساند ، دانشگاه گيلان مجری برگزاری ترم تابستان 1394 می باشد. تقویم ترم تابستان، دروس قابل ارائه و همچنین لینک ثبت نام و الصاق فرم میهمان تایید شده دانشگاه مبدا به شرح ذیل اعلام می گردد.

دانشجويان دانشگاه های پيام نور، غير انتفاعي، آزاد اسلامی ، آموزشکده های فنی و حرفه ای نيز می توانند در ترم تابستان 1394 ميهمان دانشگاه گيلان شوند.3

 
آدرس کوتاه :