بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران

برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران


 

برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران

جلسه  ستاد مدیریت بحران دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03 ، باحضور اعضا برگزار شد.

 

 

آدرس کوتاه :