بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جلسه عاملین مالی با معاون اداری مالی دانشگاه مورخ 1397/02/19

برگزاری جلسه عاملین مالی با معاون اداری مالی دانشگاه مورخ 1397/02/19


برگزاری جلسه عاملین مالی با معاون اداری مالی دانشگاه مورخ 1397/02/19

معاون اداری ومالی منابع دانشگاه  از زحمات همکاران محترم در خصوص تلاش آنان در جهت انجام وظایف محوله تقدیر نموده و عنوان کردند ایجاد شفافیت ، انظباط مالی و پاسخگویی به موقع می تواند امور مالی دانشگاه گیلان را به یک دانشگاه پیشرو تبدیل کند.

ایشان متنوع سازی منابع درآمدی ، تعیین بهای تمام شده، اصلاح ساختار امور مالی و اجرای بودجه بندی عملیاتی را از اهداف اصلی این معاونت اعلام نموده و معتقدند با برنامه ریزی مناسب می توان به خوبی هزینه های دانشگاه را مدیریت نمود.

مدیریت امور مالی دانشگاه نیز ضمن تشکر از همکاران امور مالی ، عنوان نمودند که ضامن شفافیت و سلامت فرآیند های مالی اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی  است که همه عاملین مالی موظفند در طی سال قوانین و مقررات در کلیه پرداخت ها را رعایت نمایند؛ که الحمد ا.. در سال 96 در این توفیق داشته اند.

در پایان مقرر گردید واحد های تابعه دانشگاه نسبت به افتتاح حساب کارت بانکی برای خرید کارپردازان اقدام نموده و نتایج آن در جلسه ای که 3ماه آینده برگزار می شود مورد بررسی قرار گیرد.

آدرس کوتاه :