بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و محیط زیست (HSE) ویژه کارشناسان آزمایشگاه

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و محیط زیست (HSE) ویژه کارشناسان آزمایشگاه


 

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و محیط زیست (HSE) ویژه کارشناسان آزمایشگاه

دوره آموزشی با عنوان ایمنی و محیط زیست (HSE)  ویژه کارشناسان آزمایشگاه روز دوشنبه 31 تیرماه از ساعت 8:15 الی 9:45 در تالار حکمت برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :