بستن
FA EN

برگزاری دوره آموزشی جامع قوانین و مقررات مالی

برگزاری دوره آموزشی جامع قوانین و مقررات مالی


 

برگزاری دوره آموزشی جامع قوانین و مقررات مالی

دوره آموزشی جامع  قوانین و مقررات مالی، ویژه کارکنان محترم مدیریت امور مالی دانشگاه،  در روزهای سیزدهم و چهاردهم تیر ماه برگزار گردید.

 

آدرس کوتاه :