بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره آموزشی حسابداری و کنترل‌های داخلی موجودی کالا و دارایی‌های ثابت و سیستم نوین افزار مربوطه

برگزاری دوره آموزشی حسابداری و کنترل‌های داخلی موجودی کالا و دارایی‌های ثابت و سیستم نوین افزار مربوطه


برگزاری دوره آموزشی حسابداری و کنترل‌های داخلی موجودی کالا و دارایی‌های ثابت و سیستم نوین افزار مربوطه

به اطلاع همکاران محترم (امنای اموال  و مسئولین انبار دانشگاه) می‌رساند یک دوره آموزشی با عنوان "حسابداری و کنترل‌های داخلی موجودی کالا و دارایی‌های ثابت و سیستم نوین افزار مربوطه 2" به شرح ذیل برگزار می شود. شرکت در این دوره الزامی می باشد. همکاران محترم ضمن هماهنگی با مسئولان مافوق، در این دوره شرکت نمایند.

زمان برگزاری: یکشنبه ها و چهارشنبه ها

تاریخ برگزاری: از روز یک شنبه 15 اردیبهشت الی 8 خرداد

ساعت برگزاری: 8:15 الی 9:45

مکان برگزاری:دانشکده علوم انسانی طبقه همکف کلاس سمعی و بصری 2

آدرس کوتاه :