بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی ویژه کارکنان دانشگاه

برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی ویژه کارکنان دانشگاه


برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی ویژه کارکنان دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع کارشناسان محترم دانشگاه می رساند دوره آموزشی زبان انگلیسی از تاریخ 16/8/88 برگزار می گردد.

زمان :  15- 14

مکان : دانشکده ادبیات و علوم انسانی- بلوک یک- آزمایشگاه زبان

 

                                                           آموزش کارکنان دانشگاه

آدرس کوتاه :