بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری با عنوان " فرهنگ و اخلاق سازمانی"

برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری با عنوان " فرهنگ و اخلاق سازمانی"


برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری با عنوان " فرهنگ و اخلاق سازمانی"

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند دوره آموزشی غیر حضوری با عنوان " فرهنگ و اخلاق سازمانی" به ارزش 16 ساعت درنیمه اول ماه شهریور به صورت مجازی برگزار می شود. همکاران محترم (رسمی، پیمانی و قراردادی)  با مطالعه جزوه مربوط از سامانه آموزش کارکنان ، می توانند در این دوره شرکت نمایند.

آدرس کوتاه :