بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره بهبود مدیریت ویژه کارشناسان

برگزاری دوره بهبود مدیریت ویژه کارشناسان


 

برگزاری دوره بهبود مدیریت ویژه کارشناسان

به اطلاع کارکان گرامی دانشگاه می‌رساند؛  دوره آموزشی بهبود مدیریت برای کارشناسان محترم ( به تعداد  حدود70 نفر) به صورت مجازی ، به شرح  جدول ذیل برگزار خواهد شد.

ردیف نام درس نام مدرس تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
1 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان آقای دکتر سید حسن آل طه 1400/3/8 8/30 الی 9/45
2 مهارت های نفوذ و تاثیر گذاری آقای دکتر سلمان عیوضی نژاد 1400/3/9 "
3 تعهد سازمانی و رضایت شغلی آقای دکتر سید حسن آل طه 1400/3/10 "
4 حقوق اداری آقای دکتر رضا پرستش 1400/3/11 "
5 توانمند سازی منابع انسانی آقای دکتر سید حسن آل طه 1400/3/12 "
6 کاربرد فناوری اطلاعات اقای دکتر رزاقی 1400/3/17 "
7 مدیریت خدمات آقای دکتر رحیم صفوی 1400/3/18 "
8 مدیریت بهره وری اقای دکتر محمد رضا زمانی 1400/3/19 "

 

درس سامانه : https://lms.guilan.ac.ir

آدرس راهنمای سامانه (به همراه نرم افزارهای مورد نیاز)

https://elearning.guilan.ac.ir/staff

adobe-connect 

آدرس کوتاه :